Seminar ICT in zorg en welzijn 2018

Op donderdag 24 mei 2018 organiseert de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice voor de vijfde keer het seminar 'ICT in Zorg & Welzijn'. Het seminar valt dit jaar samen met de domeinmiddag van GSW.
Deze jubileumeditie wordt in samenwerking met het Inholland Health & Technology Centre én het domein Gezondheid, Sport en Welzijn van hogeschool Inholland georganiseerd.
 
Het seminar is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op het snijvlak van zorg, welzijn en ICT, alle medewerkers van het domein GSW van hogeschool Inholland, geïnteresseerden in het onderwerp ICT in Zorg en Welzijn, en alumni van onze (master)opleidingen zorg en ICT.

Programma

Vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom en hebben wij koffie en thee voor u klaar staan
13.00 - Welkom en introductie, Rob Doms, opleidingscoördinator Master Health Informatics
13.10 - 'Big Data, taakherschikking en anders specialiseren en opleiden', Erik-Jan Vlieger, arts en ondernemer
13.45 - Informatieberaad Zorg zal het belang van ICT architectuur in de zorg toelichten
14.15 - Pauze
14.45 - Break-out ronde 1
15.30 - Break-out ronde 2
16.10 - Patiëntenfederatie over MedMij, een programma dat gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving plaatst
16.40 - Netwerkborrel

Break-out sessies

Bij aanvang van het seminar kunt u een keuze maken welke break-out sessies u wilt bezoeken.

De volgende break out sessies zijn reeds bekend:

  1. eHealth voor docenten, door Ybranda Koster, docent HBO-V en alumnus van de masteropleiding AHIP.
  2. Compaan, de tablet voor senioren. Door Joost Hermanns, bedenker van de Compaan.
  3. Informatieberaad Zorg zal in een workshop diepgang bieden in het thema ICT architectuur in de zorg
  4. Dutch Hospital Data verzorgt een presentatie van interactieve tools en ervaringen uit de praktijk, van registratie tot informatie. Harm Nico Plomp, teammanager Informatieproducten bij DHD.
  5. Garage2020: Innoveren in de Jeugdzorg. Reynold van der Heijden'is jeugd hulpverlener bij Spirit.
  6. Hoe kunnen hbo en mbo samenwerken om zorgtechnologie beter in te bedden in het onderwijs? Laurence Alpay is associate lector eHealth bij Inholland en practor zorg en welzijn technologie bij Nova College.
  7. Data governance in de gezondheidszorg – kwaliteit en volledigheid van data in de gezondheidszorg. Marco Mulder is Medical Data Scientist bij ICTZ
  8. De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain? Wat betekent blockchain voor de informatie-uitwisseling in de zorg? Zorginstituut Nederland maakte een werkende blockchain oplossing voor de zorg en heeft die beproefd in de kraamzorgpraktijk. Idius Felix vertelt erover en is werkzaam bij Zorginstituut Nederland.

Accreditatie

Het Seminar ICT in Zorg & Welzijn 2018 is geaccrediteerd voor verpleegkundigen (3 punten) door: Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.